Főoldal Információ Akciós termékek Hírlevél Kosár Kapcsolat
Vakrámázott vászonkép
- Gustav Klimt (aranyozott)
- Gustav Klimt
- Claude Monet
- Alfred Sisley
- Vincent Van Gogh
- Csontváry Kosztka T.
- Munkácsy Mihály
- Magyar festők művei
- Marc Chagall
- Wassily Kandinsky
- Joan Miro
- Pierre-Auguste Renoir
- Camille Pissarro
- Tamara De Lempicka
- Paul Cezanne
- Amedeo Modigliani
- Pablo Picasso
- Toulouse-Lautrec
- Paul Gauguin
- Egon Schiele
- Edgar Degas
- Salvador Dali
- Alphonse Mucha
- Jan Vermeer
- M. C. Escher
- Vettriano
- Modern
- Festők 15-16. század
- Festők 17-18. század
- Festők 19-20. század
- Mediterrán hangulat
- Virágok, csendéletek
- Régi plakátok
- Absztrakt képek
- Többrészes vászonkép
Vászonkép vakráma nélkül
- Gustav Klimt
- Claude Monet
- Vincent Van Gogh
- Csontváry
Papírképek
- Gustav Klimt
- Claude Monet
- Alfred Sisley
- Vincent Van Gogh
- Pierre-Auguste Renoir
- Escher
- Schiele
- Chagall
- Klee
- Kandinsky
- Miro
- Tamara de Lempicka
- Pablo Picasso
- Toulouse-Lautrec
- Salvador Dali
- Alphonse Mucha
- Egyéb festők
- Magyar festészet
- Csontváry Kosztka T.
- Vettriano
- Egyéb
- Filmplakát
Bejelentkezés után veheti igénybe a szolgáltatást!
Claude Monet: Ninfee, VízililiomClaude Monet: Ninfee, Vízilili...
13970,- Ft
Gustav Klimt: ÉletfaGustav Klimt: Életfa
25400,- Ft
Mad DogsMad Dogs
20320,- Ft

Reneszánsz

 

Leonardo Da Vinci: Az utolsó vacsora

Leonardonak Lodovico Sforza milánói herceg adta a megbízást az utolsó vacsora, a híres evangéliumi jelenet megfestésére. A kép azt a pillanatot ábrázolja, amikor Jezus azt mondja:"Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem."
A tanítványok ekkor megrémülnek, egymásra tekintenek bizonytalankodva, hogy Jézus kiről szólhat, és többnyire heves mozdulatokkal reagálnak.


Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
(freskó), 1495-1498
Milano, Santa Maria delle Grazi kolostor melletti refektórium
Méret: 880 x 460 cm
Jézus középen ül, körülötte a tanítványok négyszer hármas csoportokban helyezkednek el, Jézus jobb és bal oldalán. Valamennyien az asztal velünk szemközti oldalán ülnek. Minden Jézusra irányítja a figyelmet. A mennyezet gerendáinak összefutó vonalai is Jézusnál találkoznak. Az reneszánsz ablakos perspekítva mélységérzetet ad a képnek.
reprodukció rendelhető


Leonardo maga materialista volt, nem volt vallásos, nem járt templomba sem, nem tisztelte a korabeli papságot (joggal). Az apostolokat világi emberekként ábrázolta (ebben a pillanatban ugyanolyan halandók és gyarlók, mint mi vagyunk), és csak később válnak szentekké.

 

A refektóriumban, azaz a kolostor ebédlőjében a fal mögött működött a konyha. Ennek falát a kép megfestése után áttörték, hogy ajtót nyissanak rajta, belevágva az apostolok és Jézus asztalába is. (A helyiség padlózata jelenleg 1 m magasságban fel van töltve, így a mai látogatók magasabbról szemlélhetik a képet, mint ahogy annak idején Leonardo megfestette. A falba vágott ajtónak is csak a teteje látható).
A freskó nagyon korán pusztulásnak indult a nedves környezet és a rossz falfelület miatt. A freskót hétszer restaurálták, négyszer átfestették új színekkel. 1943-ban az épületet amerikai bombatalálat érte.  Csodaként emlegetik, hogy csak ez az egy falrész maradt épen.

1978-1999-ig dr. Pinin Bambrilla restaurátor vezetésével visszaállították az eredeti képet, Leonardo keze munkáját. A restaurálás során eltávolították a felső festékrétegeket (az átfestések nyomait), és amikor az egyik réteg alatt megtalálták a festő névjegyét, tudható volt, hogy elérkeztek Leonardo eredeti munkájához és színeihez. Ezeknek a színeknek alapján modern anyagokkal restaurálták a freskót.Bertalan, a fiatalabb Jakab, András
Bertalan feláll, két kézzel az asztalra támaszkodik, felháborodást látni a mozdulatában. Jakab jobb keze András jobb keze mögött, bal keze András vállán. András előre néző nyitott tenyere mintha elhárító mozdulatot tenne, ő vétlen.

 


Júdás, Péter és János
Júdás (elől középen) az egyedüli, akinek arca árnyékban van, könyöke az asztalon, kezében pénzeszacskó. A tanítványok közül ő az, aki nem háborodik fel Jézus bejelentése után, nem találgatja ki az áruló, hiszen tudja a választ. Júdás az egyetlen, aki szemtől szembe nézi Krisztust. Júdás Leonardo képén nem csak a pénzért való elárulást jeleníti meg, hanem a "belső" árulást is, vagyis hogy Júdás nem fogadja el gondolkodás nélkül Jézus tanait, többször vitatkozik vele.
Az evangélium szerint János állt legközelebb Jézus szivéhez. A festményen is Jézus jobbján foglal helyet, keze összekulcsolva, odahajolva Péterhez. Péter keze János vállán, fejük összeér, egymás iránti bizalmat sugározva. Péter jobb kezében kés van (eltartva Jézustól), ami azt is szimbolizálhatja, hogy Jézus foglyul ejésénél a poroszlók egyikének levágta a fülét.

Egyes nézetek szerint János annyira nőies a festményen, hogy a kép nem is őt, hanem Mária Magdolnát (Jézus feleségét ?) ábrázolhatja. Ha ez így van, felvetődik a kérdés, hogy akkor viszont hol van János?
Annyi bizonyos, hogy Jánost a Leonardo előtti képeken mindig hosszú hajjal ábrázolták.

.


Jézus
Jézus alakja a középpontban van, a végtelenre nyíló ajtó világos hátterében elhelyezve, nyugalmat tükrözve, miután kimondta a súlyos szavakat. Ennek a nyugodtságnak ellentéte az apostolok nyugtalansága. Jézus jobb keze és Júdás bal keze a tányér közelében van. Ki az áruló? "Az, a kinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának"
Jézus a képen magányos, saját háromszögébe zárkózott, kezd elidegenedni a többiektől. Fejét félrehajtva, jobb arcát felkínálva megadja magát, beletörődik sorsába, ugyanakkor nem érti, Atyja miért hagyta magára.

 


Tamás, idősebb Jakab (János testvére) és Fülöp
Tamás felfelé mutató ujja felháborodást sejtet, Jakab mintha azt mondaná a mozdulatával: ki lenne képes ezt az embert eláruni? Fülöp szelíden a szívére mutat, hitetlenkedve.

 


Máté, Tádé és Simon (Jézus unokatestvére)
Máté Jézus felé nyújtja mindkét kezét, tekintete Simonra irányul, mintha ő sem hinné, hogy Jézust képes lenne valaki elárulni. Tádé Simonnak mond valamit, jobb keze furcsa, nem megszokott tartásban van. Simon bal keze hüvelyk és kisujja érinti egymást, elemzők szerint a kezdet és a vég megjelenítése. Mindkét kezével Jézus felé mutat, tekintete is Jézus felé néz. Művészettörténészek szerint Simon hasonlít az idős Leonardóhoz, mintha magát is meg akarta volna jeleníteni ezen a csodálatos remekművön.

 


Egy vázlat Az utolsó vacsorához Leonardo jegyzetfüzetében kilenc apostolt mutat, nevekkel a fejük felett.

 

Két korai másolat ismert Az utolsó vacsoráról, melyeket Leonardo tanítványainak tulajdonítanak. A másolatok közelítik az eredeti mű méreteit, és viszonylag jó állapotban vészelték át az elmúlt éveket.
Az egyik, Giampietrino műve a Londoni Royal Akademy of Arts kollekciójában található, a másik - mely kis eltérést mutat az eredetihez képest a háttér ábrázolásban - Cesare da Sesto műve, a svájci St. Ambrogio in Ponte Capriasca templomában látható.


Giampietrino: Az utolsó vacsora (Leonardo után),
1520 körül
Olajfestmény vásznon
Ez a kép segített az eredeti Leonardo mű közel 20 évig tartó legutóbbi restaurálásakor. A feltételezések szerint Giampietrino annak idején Leonardo mellett dolgozott Milánóban.


Giampietrino festménye számtalan olyan részletet tartalmaz, amelyek Leonardo freskóján már nem láthatóak (például a kiömlött sótartó Júdás kézfeje mellett, glória az apostolok feje körül, vagy akár Jézus lábai).

 

Leonardo híres arról, hogy tükörírással írta a jegyzeteit és csak a mások számára szánt szövegeket írta balról jobbra. A feltevés szerint azért, hogy - balkezes révén - elkerülje a még meg nem száradt tinta elkenését.

 

 

Leonardo Da Vinci: Mona Lisa

 


Leonardo da Vinci: Mona Lisa,
1503-06 körül
77 x 53 cm nagyságú, nyárfatáblára olajjal festett portré
Egy rejtélyes, ámde bölcsességet sugárzó hölgy egy érdekes tájban. A képen Lisa Gherardini, Francesco del Giocondo firenzei selyemkereskedő felesége látható, egy ötgyermekes családanya.
Leonardo soha nem nevezte el a képet. A Mona Lisa címet Giorgio Vasari, Leonardo életrajzírója adta 31 évvel a művész halála után. A „Mona” egy elterjedt rövidítése az olasz madonna (asszony, asszonyom) szónak.

Leonardo halála után a Mona Lisaról több tucat másolat is készült különböző festők által.
Egy, a madridi Pradóban őrzött másolat megtisztításakor és restaurálásakor azonban kiderült, hogy az nem a 16-17. században keletezett (ahogy addig feltételezték), hanem a mester munkájával gyakorlatilag egyidejűleg született, valószínűsíthetően egymás mellett álltak a festők, keletkezése a modern vizsgálatok alapján 1503-06-ra határolható be. A találgatások szerint ezt a másolatot Leonardo tanítványa, Gian Giacomo Caprotti festette, aki Salai (Kis ördög) néven is ismert, és tízévesen állt be dolgozni Leonardo műtermébe. Számos művészettörténész úgy véli, hogy Leonardo szerelmese volt, ám ez nem bizonyított. Az ifjú tanítvány, aki maga is tehetségesen festett, Leonardo több festményéhez állt modellt, és számos rajzán is szerepel.
A párizsi Louvre szerint - ahol Leonardo eredeti Mona Lisaját őrzik - Da Vinci halála után Salai örökölte a híres portrét. Ha bizonyítást nyer, hogy Salai is elkészítette saját verzióját, az megkérdőjelezheti a Louvre-ban kiállított mű származását. Ilyen távlatokban azonban már szinte lehetetlen felkutatni, hogy pontosan mi is történt az igazi mesterművel Leonardo halála után.

Az eredeti kép sokkal rosszabb állapotban van, mint a spanyol változat. Megtisztítása a törékenysége miatt egyenlőre túl kockázatos, nincs tervbe véve.
A megtisztított madridi képen a hölgy fiatalabbnak látszik, a táj kissé eltérő. A hölgynek itt látható a szemöldöke, míg az eredeti Da Vinci képen lekopott.

 

 

1911. augusztus 20-án a Mona Lisa megszokott helyén, a Louvre-ban, a Salon Carré-ben volt, Tiziano és Correggio egy-egy festménye között. Az őr, amikor a hétfői zárva tartás után visszatért, nem hitt a szemének: a világ leghíresebb festményének nyoma veszett. Vincenzo Peruggia 1911. augusztus 21-én sétált ki a Louvre-ból, hóna alatt a Mona Lisával, aki több, mint két évnyi kallódás után, 1913. december 13-án tért vissza Párizsba.
A Mona Lisát annak idején egy egyszerű üvegdobozban őrizték, ami könnyen eltávolítható volt. Peruggia ismerte a párizsi múzeumot, hiszen korábban üvegesként dolgozott ott, segített a Mona Lisa védőrétegének a kialakításában is. A fiatal tolvaj a rablás előestéjén elrejtőzött a Louvre egyik faliszekrényében. Amikor a takarítók elhagyták a bemutatótermet, előbújt rejtekéből és leakasztotta a képet a falról. Majd a köpenye alá dugva elhagyta a múzeumot.
Mivel a kép akkoriban még nem volt mindenki által ismert, a rendőrség 6500 másolatot készíttetett Leonardo mára világhírűvé vált festményéről, és azokat a párizsi utcákon osztogatták a járókelőknek, hátha valaki ráakad.
1913. november 29-én egy firenzei műkereskedő kapott egy levelet Peruggiától. A Leonardo néven aláírt levélben a tolvaj azt írta, vissza akarja adni Itáliának a képet, cserébe félmillió lírát kér. Az olasz műkereskedő értesítette a rendőrséget, majd Vincenzo Peruggiát elfogták. A bíróság előtt azt mondta, azért lopta el a festményt, mert az Olaszországé – mint a Louvre minden itáliai alkotása, amelyeket Napóleon hurcolt Franciaországba. Bár a Mona Lisa már jó kétszáz évvel Napóleon előtt Franciaországba került – I. Ferenc király vette meg –, nem zavarta a tolvajt. Igaz, a Gioconda rövid ideig Napóleon hálószobájában is lógott.
Peruggiának végül sikerült elérnie célját, s ha egy rövid ideig is, de kiállították a Mona Lisát Olaszországban. Még a Franciaországba való visszakerülése előtt a Mona Lisa a firenzei Uffici-képtárba került, majd egy rövid turné keretében végigutaztatták Olaszországon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence was home to Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Titian, Botticelli, Caravaggio and the Medicis. They walked its streets, hung out in Piazza della Signoria, visited Il Duomo and gave Florence its renown as a city of art. With its notable art galleries, it still is. Take a ramble through the galleries as well as the streets and famous squares. It will enrich your art sojourn in this historic city.

Galleria degi Uffizi is the largest art gallery in Florence with 45 rooms displaying work from all periods. There are separate rooms for Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Raphael and Caravaggio. It is filled with Renaissance art.

The gallery is located at Loggiato degli Uffizi, 6, Florence and is open from Tuesday to Sunday. Hours are 8:15 am to 6:50 pm. Ticket prices vary, depending on time of year. Visit the Galleria degi Uffizi website for more information.

The Gallery of the Accademia di Belle Arti

No art pilgrimage to Florence is complete without seeing Michelangelo’s David. He exemplifies Italian Renaissance art. If you can’t brave the long line-ups to see the marble sculpture, you can always view the replica in the Palazzo Vecchio.

 

Johann Zoffany’s Tribune Painting

The image below is of the18th century painting, The Tribune of Uffizi by Johann Zoffany which depicts many of the famous art pieces in the gallery. Tritian’s Venus de’ Urbino is held up in the foreground. Rubens The Four Philosophers hangs high on a wall to the right with Reni’s Cleopatra to its right. All of the Italian Renaissance art shown within the painting are in the Uffizi collection.

Sandro Botticelli: Primavera

Sandro Botticelli's Primavera (1478) represents the domain of Venus. Zephyr, the West Wind, transforms his bride, the nymph Chloris, into Flora, spring itself (Primavera). Her flowers bloom in April, the month of Venus, the goddess of beauty and fertility. Cupid is the procreative spirit, born of Venus and Mercury. The Three Graces— Beauty, Chastity, and Pleasure are associated with Venus as nature deities. The Primavera portrays the Platonic cycle from the active to the contemplative life, from the temporal to the eternal. The painting may be read from right to left in an arc— the descent of Zephyr embracing Flora (carnal love) to Cupid & Venus (emotional passion), to the three dancing Graces (intellectual sublimation). Cupid aims his arrow at Chastity's breast, but she has her back turned to the world, her gaze toward Mercury, who points his winged caduceus to the clouds (spiritual contemplation).

 

 

 

 


Google

Megrendeléshez kérjük jelentkezzen be.
E-mail 
Jelszó 
Ön még nem regisztrált felhasználónk? Kérjük regisztráljon most!
Gustav Klimt: Mother and Child II. (Anya gyermekével) Gustav Klimt: Mother and Child...
16510,- Ft
The Billy Boys The Billy Boys
27940,- Ft
Gustav Klimt: The Kiss (detail) Gustav Klimt: The Kiss (detail...
16510,- Ft
Alphonse Mucha: Napszakok: III. Este Alphonse Mucha: Napszakok: III...
3899,- Ft
Fairy Fairy
20320,- Ft
Abstract III. Abstract III.
31750,- Ft
Tovább
Pieter Bruegel (1525-1569): Bird trap Pieter Bruegel (1525-1569): Bi...
16510,- Ft
Bouguereau (1825-1905): Aurore Bouguereau (1825-1905): Aurore
16510,- Ft
Vettriano: Mad Dogs Vettriano: Mad Dogs
25400,- Ft
Wassily Kandinsky: Capricious forms Wassily Kandinsky: Capricious...
20320,- Ft
Michelangelo (1475-1564): Ádám megteremtése Michelangelo (1475-1564): Ádám...
19050,- Ft
Joan Miro: 22. Joan Miro: 22.
15240,- Ft
Tovább
Gustav Klimt
Szinyei, Lotz, Csontváry, Munkácsy, Rippl-Rónai
Mucha, Klimt, Monet...
Keretezett képek
Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
(1452-1519)

Leonardo da Vinci, firenzei festő, s...
Gustav Klimt Gustav Klimt
(1839-1906)

Klimt, Gustav, osztrák festőművész é...
August Macke August Macke
(1887-1917)

Macke, August, született Meschede-be...
Tovább
Reneszánsz művek Budapesten
Minden idők legdrágább festményei
Harmónikus otthon
Acculine Kft.
Vigens Kft.
Huawei UPS
Nosztalgia Kacatok Boltja
Hójelentés online
Webáruház készítés